Lietuvos konservatoriai sulaukė Tėvynės Sąjungos žiniasklaidos įvertinimo

2019 m. sausio 28 d. geltonosios informacijos ir pramogų portalas 15min.lt paskelbė straipnį „Po „naujųjų konservatorių“ vėliava slėpėsi žinomi marginalai“, kuriame autorė Lauryna Vireliūnaitė, prisistatanti politikos aktualijų žurnaliste, paskleidė daug netiesos apie politinę partiją „Lietuvos konservatoriai“.

Daugelis Lietuvos gyventojų jau seniai pripratę ir žino, kokio lygio yra užsienio kapitalo leidiniai 15min.lt, delfi.lt ar biudžeto lėšomis finansuojamas LRT, kokiai vienai politinei grupuotei jie tvarkingai tarnauja bei kokiais metodais veikia, tad minėtų leidinių veikla jau mažai ką stebina.

Tačiau naudodamiesi proga norime atkreipti dėmesį tik į kelias, mūsų požiūriu svarbias melagingas detales ir manipuliacinius momentus, išdėstytus minėtame straipsnyje ir priminti svarbesnes Lietuvos konservatorių nuostatas.

• Jau pačiame pavadinime (toks stilius įprastas geltonajai žiniasklaidai) sąmoningai naudojamas neteisingas partijos pavadinimas – ne „Lietuvos konservatoriai“, o „naujieji konservatoriai“.

Niekada niekas iš partijos „Lietuvos konservatoriai“ nepasivadino „naujuoju konservatoriumi“. 15min.lt straipsnio autorė sąmoningai klastoja pavadinimą, kuris neatitinka tiesos, nes puikiai išmano, kad geltonoje žiniasklaidoje svarbiausia kuo riebesnė antraštė – turinys iki galo ten perskaitomas kur kas rečiau.

15min.lt autorė teigia: „nors Registrų centre tokios partijos nėra“, „derėtų paminėti, kad Registrų centre juridinis asmuo Lietuvos konservatorių partija nėra registruotas“, „nors partijos oficialiai nėra”, „paskelbė esantis šios realiai neegzistuojančios partijos nariu“.

Taip 15min.lt darbuotoja nori įtikinti, kad partijos „Lietuvos konservatoriai“ nėra, kad ji nėra įsteigta. Tačiau šie teiginiai neatitinka tikrovės – partija yra įsteigta.

„Politinių aktualijų“ žurnaliste prisistatančiai autorei derėtų žinoti – Teisingumo ministerija neregistruoja jokios politinės partijos dokumentų tą pačią dieną. Teisingumo ministerija turi tam kelias savaites. Partija laikoma įsteigta nuo jos suvažiavimo, o ne nuo registravimo.

Ar ne paprasčiau 15min.lt autorei būtų buvę paskambinti Lietuvos konservatorių pirmininkui ar bet kuriam kitam atsakingam asmeniui ir viską sužinoti iš pirmų lūpų, vietoj įprastų geltonųjų pasakų kūrimo? Žinoma, jas paskleisti paprasčiau, tačiau juk ne tokia geltonųjų istorijų leidinių misija ir tikslas, ar ne?

• Vienas įžūlesnių R. Vireliūnaitės pateiktų melų-manipuliacijų – apie partijos programą. Autorė teigia, kad „Lietuvos konservatorių“ tikslas  – „pensijų kėlimas“, esą programoje „įvardijamas siekis didinti pensijas“.

Lietuvos konservatorių partijos nuostatuose tokio tikslo nėra – 2019 m. partijos rinkimų programoje apskritai nekalbama apie pensijų kėlimą arba didinimą. Tai melas. Gali būti, kad šio klausimo 15min.lt autorė L. Vireliūnaitė neišmano ir iš tiesų nesuprato, ko siekia Lietuvos konservatoriai.

Daugelis piliečių (išskyrus geltonosios žiniasklaidos atstovus) labai gerai žino, kad visos – esamos ir buvusios – Lietuvos vyriausybės piktybiškai nevykdo Lietuvos pasirašytų tarptautinių įsipareigojimų.

Būtent tų įsipareigojimų, kurių nepasirašiusi Lietuva nebūtų priimta į Europos Sąjungą.

Vienas svarbiausių Lietuvos konservatorių programinių punktų – pasiekti, kad Lietuvos prisiimti tarptautiniai įsipareigojimai būtų pradėti vykdyti, kad tam besipriešinantys būtų baudžiami įstatymų numatyta tvarka.

Replika L. Vireliūnaitei – apie pensijų didinimą mūsų šalies žmonės jau prisiklausė iš tokių partijų kaip Tėvynės Sąjunga bei panašių, kurios pensininkus ir ne tik juos mulkina ne vieną dešimtmetį.

Tad įsidėmėkite – Lietuvos konservatorių tikslas – ne pensijų didinimas, bet pirmiausia tarptautinių įsipareigojimų vykdymas (Konvencijos 3 str.). Pasiskaitykite Lietuvos konservatorių partijos programoje minimas tarptautines sutartis, ateityje gal pradėsite darbuotis ne propagandinėje geltonojoje žiniasklaidoje, todėl šios žinios jums labai pravers.

• Taip pat L. Vireliūnaitė pamelavo, įvardijusi „Laisvo laikraščio“ žurnalistą Aurimą Drižių ir PressJazz.TV žurnalistą Kazimierą Juraitį kaip Lietuvos konservatorių kandidatus į Europos Parlamentą. Tai melas. Gerai, kad šį melą pati autorė po kelių valandų ištaisė.

• Savo rašinį L. Vireliūnaitė papuošė sena nuotrauka, kurioje dabartinis Lietuvos konservatorių pirmininkas S. Tomas teisme gina nušalinto prezidento Rolando Pakso teisę būti kandidatu Lietuvos Prezidento rinkimuose. Turbūt šia nuotrauka autorė tikėjosi sudarysianti vaizdą, kad ir Lietuvos konservatoriai gina R. Pakso teisę kandidatuoti 2019 m. prezidento rinkimuose, tačiau tai neatitinka tikrovės.

Lietuvos konservatoriai tik siekia, kad jau beveik penkerius metus Lietuvoje nevykdomas 2014 m. kovo 25 d. dienos Jungtinių Tautų Žmogaus Teisių Komiteto sprendimas Nr. CCPR/C/110/D/2155/2012 imtų galioti, nes kitu atveju mūsų valstybė ir vėl sulauks tarptautinių nuobaudų. Apie tai plačiau buvo skelbta priklausomo tinklalapio ekspertai.eu publikacijoje „Lietuva gali sulaukti labai rimtų pasekmių nevykdydama JTŽTK sprendimo dėl R. Pakso“, kur Teisingumo ministerijos atstovas Donatas Murauskas labai aiškiai pasakoja, kokių vėl nuostolių gali turėti Lietuva.

• L. Vireliūnaitė rašo, kad „Seime nelabai populiarias spaudos konferencijas įvairiomis temomis periodiškai rengiantis Nepriklausomybės akto signataras Zigmas Vaišvila penktadienį paskelbė esantis šios realiai neegzistuojančios partijos nariu“. Apie partijos egzistavimą jau pakalbėjome aukščiau. Tik atkreipiame dėmesį, kad gerbiamo signataro rengiamos spaudos konferencijos Seime sulaukia daugiausia peržiūrų Seimo YouTube kanale, kartais penkis, dešimt ar net daugiau kartų viršydamos Tėvynės Sąjungos ar kitų partijų rengiamų konferencijų peržiūras. Bet, žinoma, tai nereikšminga smulkmena.

• Savo apžvalgoje L. Vireliūnaitė žmones, siekiančius, kad Lietuva būtų teisinė valstybė, kad šalyje būtų laikomasi įstatymų, kad Lietuva pradėtų vykdyti tarptautinius įsipareigojimus, vadina marginalais.

Patikėkite – marginalas tai žodis, kuris, šiuo atveju, jau seniai visiškai nieko nežeidžia.

Atvirkščiai – labai labai didelė, gal net didžioji Lietuvos gyventojų ir emigrantų dalis yra tapę marginalais, Kremliaus agentais ar panašias „tikrųjų ultrapatriotų“ (liaudyje dažniau beretėmis vadinamų) priešais.

Šimtai tūkstančių marginalų Lietuvoje gyvena žemiau skurdo ribos, dar šimtai tūkstančių tokių marginalų jau seniai pabėgo iš Lietuvos ir kol kas tikrai nesiruošia grįžti į valstybę, ant kurios Konstitucijos šalį administruojantys veikėjai šlapinasi beveik kiekvieną dieną.

Neabejotinai marginalais galima vadinti ir didžiąją dalį Lietuvos pensininkų, kuriuos valstybė dešimtmečiais mausto kaip tik netingi, ir kurių pensijos gerokai mažesnės, negu bet kurio pabėgėlio pašalpa.

Tačiau šiuo atveju galima suprasti ir politinę partiją Tėvynės Sąjunga (dar siekiančia vadintis ir Žmonių partija), kuri per savo gyvavimo istoriją pavadinimus keitė kaip stilistas kojines ir ilgą laiką teršė labai svarbias visai Lietuvai konservatizmo – tautos tradicijų puoselėjamas idėjas. Tuo pat metu galima suprasti ir tos politinės grupuotės žiniasklaidą, kuri, pripažinkime, loja itin garsiai, tačiau tas neperstojamas skalijimas ir taškymasis srutomis visiškai nepadėjo su tokiom milžiniškom investicijom Tėvynės Sąjungai laimėti 2016 m. Seimo rinkimų.

Todėl Lietuvos konservatoriai reiškia gilią užuojautą Žmonių partijai, kurioje ir žmonių, ir žmoniškumo liko tiek, kiek tikrosios demokratijos valstybėje. Nes Žmonių partija ir yra Lietuvos demokratijos veidrodis. Šie gyvulių ūkio atspindžiai tautai gerai žinomi ir sukelia vien spazmus.

O visus Lietuvos piliečius raginame būti kuo mažiau apolitiškais, ko ypač nori Žmonių ir į ją panašios partijos, ir būti kuo labiau politiškai aktyviais. Stokite į Lietuvos konservatorių partiją ar bet kurią kitą dar nesusikompromitavusią politinę organizaciją ir po truputėlį tapkite savo valstybės šeimininkais.

•••••••••••••••••••••••••

Dar kartą primename pagrindines Lietuvos konservatorių nuostatas, kurias sieks įgyvendinti Visuomeninis rinkimų komitetas „Profesoriaus S. Tomo sąrašas“:

Svarbiausi programiniai akcentai 2019 m. Europos Parlamento rinkimams

Pripažįstama, kad Lietuvos žmonių gerovė narystės Europos Sąjungoje sąlygomis užuot kilusi, buksuoja, o kai kuriais atžvilgiais – netgi blogėja.
Per 28-erius nepriklausomybės metus Lietuvoje įsigalėjo visuomenę slegiančios problemos bei socialinės negerovės, kaip antai:
– Valdžios atstovų ciniški savanaudiškumo papročiai;
– Vešintis valstybės papirkinėjimas;
– Nevienodas ir interesais paremtas teisingumas;
– Didžiulė socialinė atskirtis;
– Milžiniška gyventojų emigracija;
– Didžiuliai energetikos kainų šuoliai ir t. t.

Mūsų tikslas – kovoti ne su pasekmėmis, o likviduoti minėtų negerovių priežastis.

Todėl rinkimai į Europos Parlamenta yra labai svarbūs – Lietuvą galima pakeisti per Europą.

Būtini pokyčiai:

• Pasieksime, kad Europos Sąjunga pradės labai aktyviai kontroliuoti žmogaus teisių situaciją Lietuvoje – operatyviai, griežtai bei negailestingai baus jos Seimą, Prezidentą, Vyriausybę, teisėjus ir kitus valstybės tarnautojus, kurie veikia prieš visuomenės interesą ir nevykdo tarptautinių įsipareigojimų.

• Pasieksime, kad Europos Sąjunga privers Lietuvos vadovybę, Konstitucinį ir Aukščiausiąjį teismus nedelsiant vykdyti Europos socialinę chartiją, Atleidimo iš darbo konvenciją, Europos žmogaus teisių konvenciją, Pilietinių ir politinių teisių paktą, Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją, Vaiko teisių konvenciją, Konvenciją dėl visų moters diskriminacijos formų panaikinimo, Neįgaliųjų teisių konvenciją, Konvenciją prieš kankinimą, Konvenciją dėl priverstinių žmonių dingimų, Romos statutą, Investicijų sutartis, Sutartį dėl Energijos Chartijos, ES Sutartį ir Sutartį dėl ES funkcionavimo, visus tarptautinių teisminių instancijų sprendimus.

• Pasieksime, kad Lietuvoje būtų uždraustos visos politinės partijos, kurios propaguoja žmogaus teisių pažeidimus.

• Priversime Lietuvą nedelsiant įvykdyti Europos socialinės chartijos 4(1) straipsnį, kurio jurisprudencija nustato, kad minimali alga „į rankas“ šiuo metu yra 60 % vidutinės algos „į rankas” (2019 m. sausį minimali alga Lietuvoje pagal Europos teisę yra 625 €).

• Priversime Lietuvą nedelsiant įvykdyti Europos žmogaus teisių konvencijos 3 straipsnį, kurio jurisprudencija nustato, kad pensija turi garantuoti orią senatvę ir negali būti žemesnė už 600 € pabėgėlio pašalpą.

• Sieksime panaikinti visus slaptuosius kalėjimus Lietuvos ir kitų ES valstybių teritorijoje, užkardysime bet kokias galimybes tokių nusikalstamų įstaigų atsiradimui ateityje.

• Inicijuosime Lietuvos ginkluotųjų pajėgų sumažinimą iki simbolinės nacionalinės kariuomenės (panašios į Popiežiaus arba Monako princo kariuomenę), o krašto apsauga turi būti patikėta vieningai ES kariuomenei. Sutaupytos milžiniškos lėšos bus skiriamos socialinėms reikmėms, švietimui, kultūrai bei kompensacijų už žmogaus teisių pažeidimus išmokėjimui.

Jungtinės Tautos gavo skundą prieš Lietuvos vyriausybę dėl pradingusio vaiko

Disidentė Nijolė Sadūnaitė, taip ir nesulaukusi atsakymo iš premjero Sauliaus Skvernelio dėl pradingusios be žinios Deimantės Kedytės, kreipėsi į Jungtines Tautas.

N. Sadūnaitė apskundė Lietuvos vyriausybę Jungtinių Tautų Organizacijai dėl atsisakymo paaiškinti, ar valstybės vardu pagrobta D. Kedytė yra gyva ir sveika, o jei mirusi ar nužudyta – nurodyti mergaitės kapo vietą.

N. Sadūnaitei atstovauja Lietuvos konservatorių partijos pirmininkas, advokatas, prof. Stanislovas Tomas. Jungtinės Tautos patvirtino, kad skundą gavo ir užregistravo.

LKP inf.

Lietuvos konservatorių partijos pirmininkas davė priesaiką ir pasirašė krauju

Lietuvos konservatorių partija išrinko savo pirmininku advokatą prof. Stanislovą Tomą, kuris ankstyvą sausio 21 d. rytą iškilmingai prisiekė vykdyti partijos programą.

Partijos pirmininkas apibūdino Lietuvos konservatorių ideologiją kaip visuomenišką konservatizmą, kuris didelį dėmesį skiria žmogaus teisėms ir kritinių teisių studijoms.

Lietuvos konservatoriai turi net du šūkius: vienas yra Čingischano žodžiai – „Melagis baudžiamas mirtimi. Bailys baudžiamas mirtimi“, o kitas Vytauto Didžiojo – „Gerumu ir pikčiausią žvėrį prisijaukinsi“.

Neabejojama, kad šie abu šūkiai ypač tinkami kovai su valstybės papirkimu (politine korupcija) bei sugadintų santykių gerinimui su kaimyninėmis ir ne tik kaimyninėmis valstybėmis.

Partijos logotipas – jūrinis erelis, smaugiantis klastingą gyvatę.

Pasibaigus Mėnulio užtemimui, „Profesoriaus Stanislovo Tomo sąrašo“ kandidatai į Europos Parlamentą krauju pasirašė savo rinkimų programą.

Mėnulio užtemimo pabaiga lietuvių pagonybėje simbolizuoja gėrio pergalę prieš blogį, todėl kandidatai negaili šiai pergalei savo kraujo.

Pirminiai partijos darbai – surinkti kelis tūkstančius žmonių kolektyviniam ieškiniui prieš Lietuvos vyriausybę dėl jos piktybiškų Europos socialinės chartijos ir Europos žmogaus teisių konvencijos pažeidimų.

Per keturias kadencijas nė vienas Europos Parlamento narys, išrinktas Lietuvoje, nė karto nelietė minėtų Europos teisės pažeidimų – šių opių ir labai aktualių daugeliui mūsų šalies gyventojų problemų. Lietuvos konservatoriai netiki, kad kas nors gali pasikeisti ateityje, jeigu į Europos Parlamentą nebus išrinkti „Profesoriaus Stanislovo Tomo sąrašo“ atstovai.

S. Tomas 2010 m. apsigynė teisės mokslų daktaro disertaciją elitiniame Paryžiaus Sorbonos universitete. 2014 m. Rusijos naujasis universitetas (Maskva), kuriame studijuoja didžiausias Rusijoje vunderkindų skaičius, Eurazijos teisės akademija ir Narhozo universitetas (Kazachstanas, Almata) suteikė jam teisės mokslų profesoriaus mokslinį vardą. 2013 m. S. Tomas įkūrė savo advokatų kontorą Padniestrės Moldovos Respublikoje, vėliau tapo advokatu Andoros Kunigaikštystėje, Sarke (Jungtinės Karalystės feodas), Ukrainos Respublikoje, o šiuo metu praktikuoja kaip Rusijos užsienio advokatas Kosta Rikos Respublikoje. Advokatas yra gyvenęs, studijavęs ir dirbęs net 27-iose pasaulio valstybėse.

Kelios svarbesnės Lietuvos konservatorių nuostatos:

• Teisę ginti viešąjį interesą privalo turėti kiekvienas valstybės pilietis.

• Valstybės finansai turi tapti vieši, o ne pusiau įslaptinti, kaip yra dabar.

• Valstybinis transliuotojas turi tapti visuomeniniu.

• Konstitucinis teismas privalo būti likviduotas.

• Turi būti uždraustos visos Lietuvos partijos, kurios propaguoja žmogaus teisių pažeidimus.

Lietuvos konservatorių partijos inf.

Po VRK sprendimo visuomeninis rinkimų komitetas vadinsis „Profesoriaus Stanislovo Tomo sąrašas“

Pranešame, kad Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) sausio 11 d. atsisakė Europos Parlamento rinkimams užregistruoti visuomeninį rinkimų komitetą pavadinimu „Lietuvos konservatoriai“.

VRK teigimu, Lietuvoje esą jau yra kažkokia konservatorių partija. Pasak VRK – tai politinė partija „Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionis demokratai“.

Be abejo šis VRK sprendimas yra klaidingas, neatitinkantis teisingumo kriterijų, nes Lietuvoje nėra konservatorių partijos, tėra tik apsišaukėliai, norintys kompromituoti labai geras ir reikalingas Lietuvai konservatizmo idėjas.

Tačiau bendru rinkimų komiteto narių sutarimu sutarta negaišti laiko tuštiems ginčams su VRK, o konstruktyviai bendradarbiauti.

Siekiama, kad kuo skubiau prasidėtų darbas, o žmonės kuo greičiau susivienytų ir paduotų į teismą melagių-bailių vyriausybę dėl įvairių jos apgavysčių (apie tai buvo skelbta ankstesniame pranešime „Lietuvos konservatoriai: Pakeisti Lietuvą per Europą“) bei prasidėtų kiti gyvybiškai svarbūs procesai – programos „Pakeisti Lietuvą per Europą“ įgyvendinimas.

Todėl rinkimų komitetas, bendru jo narių sutarimu, vadinsis labai paprastai, atsižvelgiant į tai, kas pirmasis yra įrašytas sąraše.

O pirmasis sąraše sutiko būti įrašytas advokatas, profesorius Stanislovas Tomas.

Tad visuomeninis rinkimų komitetas 2019 m. Europos Parlamento rinkimams vadinsis „Profesoriaus Stanislovo Tomo sąrašas“.

Jau dabar galima pradėti aukoti lėšas rinkimų sąrašo užstatui ir veiklai. Pinigus galima pervesti į Stanislovo Tomo sąskaitą Nr. LT19 7300 0101 5746 2530.

Daugiau informacijos pateiksime kitą savaitę.

Lietuvos konservatorių partijos (LKP) iniciatyvinės grupės vardu
organizacijos vykdančioji sekretorė Giedrė Astrauskaitė

Lietuvos konservatoriai: Pakeisti Lietuvą per Europą

Su džiaugsmu noriu pranešti, kad sukurtas visuomeninis rinkimų komitetas „Lietuvos konservatoriai“ būsimiems Europos Parlamento rinkimams. Jau ateinantį pirmadienį šį komitetą turėtų užregistruoti Vyriausioji rinkimų komisija. Lietuvos rinkėjai sieja didelius lūkesčius, kuriems svarbios konservatoriškos vertybės evoliucionuojančioje mūsų Bendrijoje.

Besikuriančios  Lietuvos konservatorių partijos (LKP) iniciatyvinės grupės vardu organizacijos  vykdančioji sekretorė Giedrė Astrauskaitė

Gerumu ir pikčiausią žvėrį prisijaukinsi.
                             Vytautas Didysis

Melagis yra baudžiamas mirtimi. 
Bailys yra baudžiamas mirtimi.
                             Čingischanas

Visuomeninio rinkimų komiteto „Lietuvos konservatoriai“ svarbiausi programiniai akcentai 2019 m. Europos Parlamento rinkimams

Pripažįstama, kad Lietuvos žmonių gerovė narystės Europos Sąjungoje sąlygomis užuot kilusi, buksuoja, o kai kuriais atžvilgiais – netgi blogėja.

Per 28-erius nepriklausomybės metus Lietuvoje įsigalėjo visuomenę slegiančios problemos bei socialinės negerovės, kaip antai:

– Valdžios atstovų ciniški savanaudiškumo papročiai;

– Vešintis valstybės papirkinėjimas;
– Nevienodas ir interesais paremtas teisingumas;

– Didžiulė socialinė atskirtis;

– Milžiniška gyventojų emigracija;

– Didžiuliai energetikos kainų šuoliai ir t. t.

Mūsų tikslas – kovoti ne su pasekmėmis, o likviduoti minėtų negerovių priežastis.

Todėl rinkimai į Europos Parlamenta yra labai svarbūs – Lietuvą galima pakeisti per Europą.

Būtini pokyčiai:

  • Pasieksime, kad Europos Sąjunga pradės labai aktyviai kontroliuoti žmogaus teisių situaciją Lietuvoje – operatyviai, griežtai bei negailestingai baus jos Seimą, Prezidentą, Vyriausybę, teisėjus ir kitus valstybės tarnautojus, kurie veikia prieš visuomenės interesą ir nevykdo tarptautinių įsipareigojimų.
  • Pasieksime, kad Europos Sąjunga privers Lietuvos vadovybę, Konstitucinį ir Aukščiausiąjį teismus nedelsiant vykdyti Europos socialinę chartiją, Atleidimo iš darbo konvenciją, Europos žmogaus teisių konvenciją, Pilietinių ir politinių teisių paktą, Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją, Vaiko teisių konvenciją, Konvenciją dėl visų moters diskriminacijos formų panaikinimo, Neįgaliųjų teisių konvenciją, Konvenciją prieš kankinimą, Konvenciją dėl priverstinių žmonių dingimų, Romos statutą, Investicijų sutartis, Sutartį dėl Energijos Chartijos, ES Sutartį ir Sutartį dėl ES funkcionavimo, visus tarptautinių teisminių instancijų sprendimus.
  • Pasieksime, kad Lietuvoje būtų uždraustos visos politinės partijos, kurios propaguoja žmogaus teisių pažeidimus.
  • Priversime Lietuvą nedelsiant įvykdyti Europos socialinės chartijos 4(1) straipsnį, kurio jurisprudencija nustato, kad minimali alga „į rankas“ šiuo metu yra 60 % vidutinės algos „į rankas” (2019 m. sausį minimali alga Lietuvoje pagal Europos teisę yra 625 €).
  • Priversime Lietuvą nedelsiant įvykdyti Europos žmogaus teisių konvencijos 3 straipsnį, kurio jurisprudencija nustato, kad pensija turi garantuoti orią senatvę ir negali būti žemesnė už 600 € pabėgėlio pašalpą.
  • Sieksime panaikinti visus slaptuosius kalėjimus Lietuvos ir kitų ES valstybių teritorijoje, užkardysime bet kokias galimybes tokių nusikalstamų įstaigų atsiradimui ateityje.
  • Inicijuosime Lietuvos ginkluotųjų pajėgų sumažinimą iki simbolinės nacionalinės kariuomenės (panašios į Popiežiaus arba Monako princo kariuomenę), o krašto apsauga turi būti patikėta vieningai ES kariuomenei. Sutaupytos milžiniškos lėšos bus skiriamos socialinėms reikmėms, švietimui, kultūrai bei kompensacijų už žmogaus teisių pažeidimus išmokėjimui.

Kandidatai pasirašo krauju.
AMEN