Lietuvos konservatoriai sulaukė Tėvynės Sąjungos žiniasklaidos įvertinimo

2019 m. sausio 28 d. geltonosios informacijos ir pramogų portalas 15min.lt paskelbė straipnį „Po „naujųjų konservatorių“ vėliava slėpėsi žinomi marginalai“, kuriame autorė Lauryna Vireliūnaitė, prisistatanti politikos aktualijų žurnaliste, paskleidė daug netiesos apie politinę partiją „Lietuvos konservatoriai“.

Daugelis Lietuvos gyventojų jau seniai pripratę ir žino, kokio lygio yra užsienio kapitalo leidiniai 15min.lt, delfi.lt ar biudžeto lėšomis finansuojamas LRT, kokiai vienai politinei grupuotei jie tvarkingai tarnauja bei kokiais metodais veikia, tad minėtų leidinių veikla jau mažai ką stebina.

Tačiau naudodamiesi proga norime atkreipti dėmesį tik į kelias, mūsų požiūriu svarbias melagingas detales ir manipuliacinius momentus, išdėstytus minėtame straipsnyje ir priminti svarbesnes Lietuvos konservatorių nuostatas.

• Jau pačiame pavadinime (toks stilius įprastas geltonajai žiniasklaidai) sąmoningai naudojamas neteisingas partijos pavadinimas – ne „Lietuvos konservatoriai“, o „naujieji konservatoriai“.

Niekada niekas iš partijos „Lietuvos konservatoriai“ nepasivadino „naujuoju konservatoriumi“. 15min.lt straipsnio autorė sąmoningai klastoja pavadinimą, kuris neatitinka tiesos, nes puikiai išmano, kad geltonoje žiniasklaidoje svarbiausia kuo riebesnė antraštė – turinys iki galo ten perskaitomas kur kas rečiau.

15min.lt autorė teigia: „nors Registrų centre tokios partijos nėra“, „derėtų paminėti, kad Registrų centre juridinis asmuo Lietuvos konservatorių partija nėra registruotas“, „nors partijos oficialiai nėra”, „paskelbė esantis šios realiai neegzistuojančios partijos nariu“.

Taip 15min.lt darbuotoja nori įtikinti, kad partijos „Lietuvos konservatoriai“ nėra, kad ji nėra įsteigta. Tačiau šie teiginiai neatitinka tikrovės – partija yra įsteigta.

„Politinių aktualijų“ žurnaliste prisistatančiai autorei derėtų žinoti – Teisingumo ministerija neregistruoja jokios politinės partijos dokumentų tą pačią dieną. Teisingumo ministerija turi tam kelias savaites. Partija laikoma įsteigta nuo jos suvažiavimo, o ne nuo registravimo.

Ar ne paprasčiau 15min.lt autorei būtų buvę paskambinti Lietuvos konservatorių pirmininkui ar bet kuriam kitam atsakingam asmeniui ir viską sužinoti iš pirmų lūpų, vietoj įprastų geltonųjų pasakų kūrimo? Žinoma, jas paskleisti paprasčiau, tačiau juk ne tokia geltonųjų istorijų leidinių misija ir tikslas, ar ne?

• Vienas įžūlesnių R. Vireliūnaitės pateiktų melų-manipuliacijų – apie partijos programą. Autorė teigia, kad „Lietuvos konservatorių“ tikslas  – „pensijų kėlimas“, esą programoje „įvardijamas siekis didinti pensijas“.

Lietuvos konservatorių partijos nuostatuose tokio tikslo nėra – 2019 m. partijos rinkimų programoje apskritai nekalbama apie pensijų kėlimą arba didinimą. Tai melas. Gali būti, kad šio klausimo 15min.lt autorė L. Vireliūnaitė neišmano ir iš tiesų nesuprato, ko siekia Lietuvos konservatoriai.

Daugelis piliečių (išskyrus geltonosios žiniasklaidos atstovus) labai gerai žino, kad visos – esamos ir buvusios – Lietuvos vyriausybės piktybiškai nevykdo Lietuvos pasirašytų tarptautinių įsipareigojimų.

Būtent tų įsipareigojimų, kurių nepasirašiusi Lietuva nebūtų priimta į Europos Sąjungą.

Vienas svarbiausių Lietuvos konservatorių programinių punktų – pasiekti, kad Lietuvos prisiimti tarptautiniai įsipareigojimai būtų pradėti vykdyti, kad tam besipriešinantys būtų baudžiami įstatymų numatyta tvarka.

Replika L. Vireliūnaitei – apie pensijų didinimą mūsų šalies žmonės jau prisiklausė iš tokių partijų kaip Tėvynės Sąjunga bei panašių, kurios pensininkus ir ne tik juos mulkina ne vieną dešimtmetį.

Tad įsidėmėkite – Lietuvos konservatorių tikslas – ne pensijų didinimas, bet pirmiausia tarptautinių įsipareigojimų vykdymas (Konvencijos 3 str.). Pasiskaitykite Lietuvos konservatorių partijos programoje minimas tarptautines sutartis, ateityje gal pradėsite darbuotis ne propagandinėje geltonojoje žiniasklaidoje, todėl šios žinios jums labai pravers.

• Taip pat L. Vireliūnaitė pamelavo, įvardijusi „Laisvo laikraščio“ žurnalistą Aurimą Drižių ir PressJazz.TV žurnalistą Kazimierą Juraitį kaip Lietuvos konservatorių kandidatus į Europos Parlamentą. Tai melas. Gerai, kad šį melą pati autorė po kelių valandų ištaisė.

• Savo rašinį L. Vireliūnaitė papuošė sena nuotrauka, kurioje dabartinis Lietuvos konservatorių pirmininkas S. Tomas teisme gina nušalinto prezidento Rolando Pakso teisę būti kandidatu Lietuvos Prezidento rinkimuose. Turbūt šia nuotrauka autorė tikėjosi sudarysianti vaizdą, kad ir Lietuvos konservatoriai gina R. Pakso teisę kandidatuoti 2019 m. prezidento rinkimuose, tačiau tai neatitinka tikrovės.

Lietuvos konservatoriai tik siekia, kad jau beveik penkerius metus Lietuvoje nevykdomas 2014 m. kovo 25 d. dienos Jungtinių Tautų Žmogaus Teisių Komiteto sprendimas Nr. CCPR/C/110/D/2155/2012 imtų galioti, nes kitu atveju mūsų valstybė ir vėl sulauks tarptautinių nuobaudų. Apie tai plačiau buvo skelbta priklausomo tinklalapio ekspertai.eu publikacijoje „Lietuva gali sulaukti labai rimtų pasekmių nevykdydama JTŽTK sprendimo dėl R. Pakso“, kur Teisingumo ministerijos atstovas Donatas Murauskas labai aiškiai pasakoja, kokių vėl nuostolių gali turėti Lietuva.

• L. Vireliūnaitė rašo, kad „Seime nelabai populiarias spaudos konferencijas įvairiomis temomis periodiškai rengiantis Nepriklausomybės akto signataras Zigmas Vaišvila penktadienį paskelbė esantis šios realiai neegzistuojančios partijos nariu“. Apie partijos egzistavimą jau pakalbėjome aukščiau. Tik atkreipiame dėmesį, kad gerbiamo signataro rengiamos spaudos konferencijos Seime sulaukia daugiausia peržiūrų Seimo YouTube kanale, kartais penkis, dešimt ar net daugiau kartų viršydamos Tėvynės Sąjungos ar kitų partijų rengiamų konferencijų peržiūras. Bet, žinoma, tai nereikšminga smulkmena.

• Savo apžvalgoje L. Vireliūnaitė žmones, siekiančius, kad Lietuva būtų teisinė valstybė, kad šalyje būtų laikomasi įstatymų, kad Lietuva pradėtų vykdyti tarptautinius įsipareigojimus, vadina marginalais.

Patikėkite – marginalas tai žodis, kuris, šiuo atveju, jau seniai visiškai nieko nežeidžia.

Atvirkščiai – labai labai didelė, gal net didžioji Lietuvos gyventojų ir emigrantų dalis yra tapę marginalais, Kremliaus agentais ar panašias „tikrųjų ultrapatriotų“ (liaudyje dažniau beretėmis vadinamų) priešais.

Šimtai tūkstančių marginalų Lietuvoje gyvena žemiau skurdo ribos, dar šimtai tūkstančių tokių marginalų jau seniai pabėgo iš Lietuvos ir kol kas tikrai nesiruošia grįžti į valstybę, ant kurios Konstitucijos šalį administruojantys veikėjai šlapinasi beveik kiekvieną dieną.

Neabejotinai marginalais galima vadinti ir didžiąją dalį Lietuvos pensininkų, kuriuos valstybė dešimtmečiais mausto kaip tik netingi, ir kurių pensijos gerokai mažesnės, negu bet kurio pabėgėlio pašalpa.

Tačiau šiuo atveju galima suprasti ir politinę partiją Tėvynės Sąjunga (dar siekiančia vadintis ir Žmonių partija), kuri per savo gyvavimo istoriją pavadinimus keitė kaip stilistas kojines ir ilgą laiką teršė labai svarbias visai Lietuvai konservatizmo – tautos tradicijų puoselėjamas idėjas. Tuo pat metu galima suprasti ir tos politinės grupuotės žiniasklaidą, kuri, pripažinkime, loja itin garsiai, tačiau tas neperstojamas skalijimas ir taškymasis srutomis visiškai nepadėjo su tokiom milžiniškom investicijom Tėvynės Sąjungai laimėti 2016 m. Seimo rinkimų.

Todėl Lietuvos konservatoriai reiškia gilią užuojautą Žmonių partijai, kurioje ir žmonių, ir žmoniškumo liko tiek, kiek tikrosios demokratijos valstybėje. Nes Žmonių partija ir yra Lietuvos demokratijos veidrodis. Šie gyvulių ūkio atspindžiai tautai gerai žinomi ir sukelia vien spazmus.

O visus Lietuvos piliečius raginame būti kuo mažiau apolitiškais, ko ypač nori Žmonių ir į ją panašios partijos, ir būti kuo labiau politiškai aktyviais. Stokite į Lietuvos konservatorių partiją ar bet kurią kitą dar nesusikompromitavusią politinę organizaciją ir po truputėlį tapkite savo valstybės šeimininkais.

•••••••••••••••••••••••••

Dar kartą primename pagrindines Lietuvos konservatorių nuostatas, kurias sieks įgyvendinti Visuomeninis rinkimų komitetas „Profesoriaus S. Tomo sąrašas“:

Svarbiausi programiniai akcentai 2019 m. Europos Parlamento rinkimams

Pripažįstama, kad Lietuvos žmonių gerovė narystės Europos Sąjungoje sąlygomis užuot kilusi, buksuoja, o kai kuriais atžvilgiais – netgi blogėja.
Per 28-erius nepriklausomybės metus Lietuvoje įsigalėjo visuomenę slegiančios problemos bei socialinės negerovės, kaip antai:
– Valdžios atstovų ciniški savanaudiškumo papročiai;
– Vešintis valstybės papirkinėjimas;
– Nevienodas ir interesais paremtas teisingumas;
– Didžiulė socialinė atskirtis;
– Milžiniška gyventojų emigracija;
– Didžiuliai energetikos kainų šuoliai ir t. t.

Mūsų tikslas – kovoti ne su pasekmėmis, o likviduoti minėtų negerovių priežastis.

Todėl rinkimai į Europos Parlamenta yra labai svarbūs – Lietuvą galima pakeisti per Europą.

Būtini pokyčiai:

• Pasieksime, kad Europos Sąjunga pradės labai aktyviai kontroliuoti žmogaus teisių situaciją Lietuvoje – operatyviai, griežtai bei negailestingai baus jos Seimą, Prezidentą, Vyriausybę, teisėjus ir kitus valstybės tarnautojus, kurie veikia prieš visuomenės interesą ir nevykdo tarptautinių įsipareigojimų.

• Pasieksime, kad Europos Sąjunga privers Lietuvos vadovybę, Konstitucinį ir Aukščiausiąjį teismus nedelsiant vykdyti Europos socialinę chartiją, Atleidimo iš darbo konvenciją, Europos žmogaus teisių konvenciją, Pilietinių ir politinių teisių paktą, Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją, Vaiko teisių konvenciją, Konvenciją dėl visų moters diskriminacijos formų panaikinimo, Neįgaliųjų teisių konvenciją, Konvenciją prieš kankinimą, Konvenciją dėl priverstinių žmonių dingimų, Romos statutą, Investicijų sutartis, Sutartį dėl Energijos Chartijos, ES Sutartį ir Sutartį dėl ES funkcionavimo, visus tarptautinių teisminių instancijų sprendimus.

• Pasieksime, kad Lietuvoje būtų uždraustos visos politinės partijos, kurios propaguoja žmogaus teisių pažeidimus.

• Priversime Lietuvą nedelsiant įvykdyti Europos socialinės chartijos 4(1) straipsnį, kurio jurisprudencija nustato, kad minimali alga „į rankas“ šiuo metu yra 60 % vidutinės algos „į rankas” (2019 m. sausį minimali alga Lietuvoje pagal Europos teisę yra 625 €).

• Priversime Lietuvą nedelsiant įvykdyti Europos žmogaus teisių konvencijos 3 straipsnį, kurio jurisprudencija nustato, kad pensija turi garantuoti orią senatvę ir negali būti žemesnė už 600 € pabėgėlio pašalpą.

• Sieksime panaikinti visus slaptuosius kalėjimus Lietuvos ir kitų ES valstybių teritorijoje, užkardysime bet kokias galimybes tokių nusikalstamų įstaigų atsiradimui ateityje.

• Inicijuosime Lietuvos ginkluotųjų pajėgų sumažinimą iki simbolinės nacionalinės kariuomenės (panašios į Popiežiaus arba Monako princo kariuomenę), o krašto apsauga turi būti patikėta vieningai ES kariuomenei. Sutaupytos milžiniškos lėšos bus skiriamos socialinėms reikmėms, švietimui, kultūrai bei kompensacijų už žmogaus teisių pažeidimus išmokėjimui.

Jungtinės Tautos gavo skundą prieš Lietuvos vyriausybę dėl pradingusio vaiko

Disidentė Nijolė Sadūnaitė, taip ir nesulaukusi atsakymo iš premjero Sauliaus Skvernelio dėl pradingusios be žinios Deimantės Kedytės, kreipėsi į Jungtines Tautas.

N. Sadūnaitė apskundė Lietuvos vyriausybę Jungtinių Tautų Organizacijai dėl atsisakymo paaiškinti, ar valstybės vardu pagrobta D. Kedytė yra gyva ir sveika, o jei mirusi ar nužudyta – nurodyti mergaitės kapo vietą.

N. Sadūnaitei atstovauja Lietuvos konservatorių partijos pirmininkas, advokatas, prof. Stanislovas Tomas. Jungtinės Tautos patvirtino, kad skundą gavo ir užregistravo.

LKP inf.

Lietuvos konservatorių partijos pirmininkas davė priesaiką ir pasirašė krauju

Lietuvos konservatorių partija išrinko savo pirmininku advokatą prof. Stanislovą Tomą, kuris ankstyvą sausio 21 d. rytą iškilmingai prisiekė vykdyti partijos programą.

Partijos pirmininkas apibūdino Lietuvos konservatorių ideologiją kaip visuomenišką konservatizmą, kuris didelį dėmesį skiria žmogaus teisėms ir kritinių teisių studijoms.

Lietuvos konservatoriai turi net du šūkius: vienas yra Čingischano žodžiai – „Melagis baudžiamas mirtimi. Bailys baudžiamas mirtimi“, o kitas Vytauto Didžiojo – „Gerumu ir pikčiausią žvėrį prisijaukinsi“.

Neabejojama, kad šie abu šūkiai ypač tinkami kovai su valstybės papirkimu (politine korupcija) bei sugadintų santykių gerinimui su kaimyninėmis ir ne tik kaimyninėmis valstybėmis.

Partijos logotipas – jūrinis erelis, smaugiantis klastingą gyvatę.

Pasibaigus Mėnulio užtemimui, „Profesoriaus Stanislovo Tomo sąrašo“ kandidatai į Europos Parlamentą krauju pasirašė savo rinkimų programą.

Mėnulio užtemimo pabaiga lietuvių pagonybėje simbolizuoja gėrio pergalę prieš blogį, todėl kandidatai negaili šiai pergalei savo kraujo.

Pirminiai partijos darbai – surinkti kelis tūkstančius žmonių kolektyviniam ieškiniui prieš Lietuvos vyriausybę dėl jos piktybiškų Europos socialinės chartijos ir Europos žmogaus teisių konvencijos pažeidimų.

Per keturias kadencijas nė vienas Europos Parlamento narys, išrinktas Lietuvoje, nė karto nelietė minėtų Europos teisės pažeidimų – šių opių ir labai aktualių daugeliui mūsų šalies gyventojų problemų. Lietuvos konservatoriai netiki, kad kas nors gali pasikeisti ateityje, jeigu į Europos Parlamentą nebus išrinkti „Profesoriaus Stanislovo Tomo sąrašo“ atstovai.

S. Tomas 2010 m. apsigynė teisės mokslų daktaro disertaciją elitiniame Paryžiaus Sorbonos universitete. 2014 m. Rusijos naujasis universitetas (Maskva), kuriame studijuoja didžiausias Rusijoje vunderkindų skaičius, Eurazijos teisės akademija ir Narhozo universitetas (Kazachstanas, Almata) suteikė jam teisės mokslų profesoriaus mokslinį vardą. 2013 m. S. Tomas įkūrė savo advokatų kontorą Padniestrės Moldovos Respublikoje, vėliau tapo advokatu Andoros Kunigaikštystėje, Sarke (Jungtinės Karalystės feodas), Ukrainos Respublikoje, o šiuo metu praktikuoja kaip Rusijos užsienio advokatas Kosta Rikos Respublikoje. Advokatas yra gyvenęs, studijavęs ir dirbęs net 27-iose pasaulio valstybėse.

Kelios svarbesnės Lietuvos konservatorių nuostatos:

• Teisę ginti viešąjį interesą privalo turėti kiekvienas valstybės pilietis.

• Valstybės finansai turi tapti vieši, o ne pusiau įslaptinti, kaip yra dabar.

• Valstybinis transliuotojas turi tapti visuomeniniu.

• Konstitucinis teismas privalo būti likviduotas.

• Turi būti uždraustos visos Lietuvos partijos, kurios propaguoja žmogaus teisių pažeidimus.

Lietuvos konservatorių partijos inf.

Po VRK sprendimo visuomeninis rinkimų komitetas vadinsis „Profesoriaus Stanislovo Tomo sąrašas“

Pranešame, kad Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) sausio 11 d. atsisakė Europos Parlamento rinkimams užregistruoti visuomeninį rinkimų komitetą pavadinimu „Lietuvos konservatoriai“.

VRK teigimu, Lietuvoje esą jau yra kažkokia konservatorių partija. Pasak VRK – tai politinė partija „Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionis demokratai“.

Be abejo šis VRK sprendimas yra klaidingas, neatitinkantis teisingumo kriterijų, nes Lietuvoje nėra konservatorių partijos, tėra tik apsišaukėliai, norintys kompromituoti labai geras ir reikalingas Lietuvai konservatizmo idėjas.

Tačiau bendru rinkimų komiteto narių sutarimu sutarta negaišti laiko tuštiems ginčams su VRK, o konstruktyviai bendradarbiauti.

Siekiama, kad kuo skubiau prasidėtų darbas, o žmonės kuo greičiau susivienytų ir paduotų į teismą melagių-bailių vyriausybę dėl įvairių jos apgavysčių (apie tai buvo skelbta ankstesniame pranešime „Lietuvos konservatoriai: Pakeisti Lietuvą per Europą“) bei prasidėtų kiti gyvybiškai svarbūs procesai – programos „Pakeisti Lietuvą per Europą“ įgyvendinimas.

Todėl rinkimų komitetas, bendru jo narių sutarimu, vadinsis labai paprastai, atsižvelgiant į tai, kas pirmasis yra įrašytas sąraše.

O pirmasis sąraše sutiko būti įrašytas advokatas, profesorius Stanislovas Tomas.

Tad visuomeninis rinkimų komitetas 2019 m. Europos Parlamento rinkimams vadinsis „Profesoriaus Stanislovo Tomo sąrašas“.

Jau dabar galima pradėti aukoti lėšas rinkimų sąrašo užstatui ir veiklai. Pinigus galima pervesti į Stanislovo Tomo sąskaitą Nr. LT19 7300 0101 5746 2530.

Daugiau informacijos pateiksime kitą savaitę.

Lietuvos konservatorių partijos (LKP) iniciatyvinės grupės vardu
organizacijos vykdančioji sekretorė Giedrė Astrauskaitė

Lietuvos konservatoriai: Pakeisti Lietuvą per Europą

Su džiaugsmu noriu pranešti, kad sukurtas visuomeninis rinkimų komitetas „Lietuvos konservatoriai“ būsimiems Europos Parlamento rinkimams. Jau ateinantį pirmadienį šį komitetą turėtų užregistruoti Vyriausioji rinkimų komisija. Lietuvos rinkėjai sieja didelius lūkesčius, kuriems svarbios konservatoriškos vertybės evoliucionuojančioje mūsų Bendrijoje.

Besikuriančios  Lietuvos konservatorių partijos (LKP) iniciatyvinės grupės vardu organizacijos  vykdančioji sekretorė Giedrė Astrauskaitė

Gerumu ir pikčiausią žvėrį prisijaukinsi.
                             Vytautas Didysis

Melagis yra baudžiamas mirtimi. 
Bailys yra baudžiamas mirtimi.
                             Čingischanas

Visuomeninio rinkimų komiteto „Lietuvos konservatoriai“ svarbiausi programiniai akcentai 2019 m. Europos Parlamento rinkimams

Pripažįstama, kad Lietuvos žmonių gerovė narystės Europos Sąjungoje sąlygomis užuot kilusi, buksuoja, o kai kuriais atžvilgiais – netgi blogėja.

Per 28-erius nepriklausomybės metus Lietuvoje įsigalėjo visuomenę slegiančios problemos bei socialinės negerovės, kaip antai:

– Valdžios atstovų ciniški savanaudiškumo papročiai;

– Vešintis valstybės papirkinėjimas;
– Nevienodas ir interesais paremtas teisingumas;

– Didžiulė socialinė atskirtis;

– Milžiniška gyventojų emigracija;

– Didžiuliai energetikos kainų šuoliai ir t. t.

Mūsų tikslas – kovoti ne su pasekmėmis, o likviduoti minėtų negerovių priežastis.

Todėl rinkimai į Europos Parlamenta yra labai svarbūs – Lietuvą galima pakeisti per Europą.

Būtini pokyčiai:

  • Pasieksime, kad Europos Sąjunga pradės labai aktyviai kontroliuoti žmogaus teisių situaciją Lietuvoje – operatyviai, griežtai bei negailestingai baus jos Seimą, Prezidentą, Vyriausybę, teisėjus ir kitus valstybės tarnautojus, kurie veikia prieš visuomenės interesą ir nevykdo tarptautinių įsipareigojimų.
  • Pasieksime, kad Europos Sąjunga privers Lietuvos vadovybę, Konstitucinį ir Aukščiausiąjį teismus nedelsiant vykdyti Europos socialinę chartiją, Atleidimo iš darbo konvenciją, Europos žmogaus teisių konvenciją, Pilietinių ir politinių teisių paktą, Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją, Vaiko teisių konvenciją, Konvenciją dėl visų moters diskriminacijos formų panaikinimo, Neįgaliųjų teisių konvenciją, Konvenciją prieš kankinimą, Konvenciją dėl priverstinių žmonių dingimų, Romos statutą, Investicijų sutartis, Sutartį dėl Energijos Chartijos, ES Sutartį ir Sutartį dėl ES funkcionavimo, visus tarptautinių teisminių instancijų sprendimus.
  • Pasieksime, kad Lietuvoje būtų uždraustos visos politinės partijos, kurios propaguoja žmogaus teisių pažeidimus.
  • Priversime Lietuvą nedelsiant įvykdyti Europos socialinės chartijos 4(1) straipsnį, kurio jurisprudencija nustato, kad minimali alga „į rankas“ šiuo metu yra 60 % vidutinės algos „į rankas” (2019 m. sausį minimali alga Lietuvoje pagal Europos teisę yra 625 €).
  • Priversime Lietuvą nedelsiant įvykdyti Europos žmogaus teisių konvencijos 3 straipsnį, kurio jurisprudencija nustato, kad pensija turi garantuoti orią senatvę ir negali būti žemesnė už 600 € pabėgėlio pašalpą.
  • Sieksime panaikinti visus slaptuosius kalėjimus Lietuvos ir kitų ES valstybių teritorijoje, užkardysime bet kokias galimybes tokių nusikalstamų įstaigų atsiradimui ateityje.
  • Inicijuosime Lietuvos ginkluotųjų pajėgų sumažinimą iki simbolinės nacionalinės kariuomenės (panašios į Popiežiaus arba Monako princo kariuomenę), o krašto apsauga turi būti patikėta vieningai ES kariuomenei. Sutaupytos milžiniškos lėšos bus skiriamos socialinėms reikmėms, švietimui, kultūrai bei kompensacijų už žmogaus teisių pažeidimus išmokėjimui.

Kandidatai pasirašo krauju.
AMEN

Artinantis steigimui išdrįskime atsigręžti į tyliąją Lietuvos žmonių daugumą

Tenka konstatuoti, kad Lietuvoje vis neateina laikas, kad politinės partijos pabandytų atsigręžti į tyliąją Lietuvos žmonių daugumą – į sąžiningai dirbančius ir dirbusius piliečius, nusipelniusius vakarietiškos gerovės.

Lietuvos konservatoriai kviečia veikti kartu ir sukurti tokią valstybę,  kuri yra verta savo žmonių, kuria galėtume tikėti, pasitikėti ir didžiuotis. Kurkime geresnę valstybę kartu, mūsų vaikų ateities vardan.

Veikdami kartu sušvelninsime ir palaipsniui likviduosime pagrindines socialines negeroves bei ryžtingai išsspręsime paveldėtas problemas.

Mūsų stiprybė vienybėje, todėl tik susitelkę į tą Lietuvą, kurios visi norime, kokios laukia mūsų vaikai.

Artėjant steigiamajam partijos suvažiavimui, mūsų gretos gausėja. Šiandien jau turime virš 1100 atranką praėjusių užsiregistravusių piliečių, kurie pasiruošę tapti kuriamos partijos nariais.

Tačiau to nepakanka. Pagal galiojančius įstatymus partijoje turi būti mažiausiai 2000 narių. Todėl dar reikia truputį pasistengti, laiko dar turime.

Organizacijos suvažiavimas numatomas 2019 m. sausio mėnesio viduryje.

Norintys prisijungti prie konservatorių judėjimo ar turintys siūlymų dėl veiklos koordinavimo, rašykite lietuvoskonservatoriai@gmail.com.

Lietuvos konservatorių partijos (LKP) iniciatyvinės grupės vardu
organizacijos vykdančioji sekretorė Giedrė Astrauskaitė


(Sąjūdžio mitingai vienijo šimtus tūkstančių atgimusių žmonių, susitelkime ir dabar.)

Lietuvos konservatoriai pritaria peticijai už Širvintų ligoninės išsaugojimą

Lietuvos konservatoriai pritaria Širvintų rajono savivaldybės tarybos narės Marijos Gudonienės inicijuotai peticijai.

Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkui Viktorui Pranckiečiui
Lietuvos Respublikos Seimo sveikatos reikalų komitetui
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkui Ramūnui Karbauskiui
Lietuvos Respublikos Vyriausybei
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrui Aurelijui Verygai

PETICIJA

Už Širvintų ligoninės išsaugojimą

Viešojoje erdvėje jau metus nuolat pasirodantys pranešimai apie ketinimus pertvarkyti arba visiškai uždaryti mažąsias rajonų ligonines, kelia didelę sumaištį. Esame patenkinti mūsų rajono įstaigoje teikiamomis paslaugomis, nuoširdžiu ir atsidavusiu medicinos personalu. Vietoje teikiamos paslaugos yra tiesiogiai susijusios su Širvintų rajono gyventojų sveikata ir netgi gyvybe, jos yra labai reikalingos ir būtinos. Širvintų rajone didesnė gyventojų dalis gyvena kaimiškose vietovėse, todėl nuvažiuoti į Vilniaus ar Ukmergės gydymo įstaigas daugelis negali ir dėl finansinių priežasčių. Manome, kad vieši pareiškimai apie galimą mažųjų ligoninių, tarp jų – ir Širvintų – uždarymą daro neigiamą įtaką stengiantis pritraukti ir / ar išlaikyti jaunus medikus, mažina žmonių pasitikėjimą ir pačiomis įstaigomis, ir šalies valdžios atstovais. Todėl, mes, žemiau pasirašiusieji, kreipiamės į Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininką, Sveikatos reikalų komitetą, Vyriausybę, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininką Ramūną Karbauskį, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrą Aurelijų Verygą, prašydami išsaugoti VšĮ Širvintų ligoninę ir visas šiuo metu joje teikiamas paslaugas.

Peticiją pasirašykite adresu https://www.peticijos.com/u_irvint_ligonins_isaugojim?a=2

Lietuvos konservatorių pozicija atiminėjamų vaikų klausimu aiški

Vaikai – tautos tradicijų perėmėjai. Tačiau mūsų gyventojus pasiekia žinios, kad valstybės vardu iš šeimų atiminėjami vaikai.

Besikurianti Lietuvos konservatorių partija rekomenduoja išklausyti signataro Rolando Paulausko įžvalgas dėl Vaiko teisių apsaugos įstatymo. Buvęs valstybės kūrėjas aiškia argumentų kalba atskleidžia Įstatymo trūkumus ir esmines strategines politikos problemas, ryškėjančias liberaliose visuomenėse. Labai neatsakinga, kad Lietuvos nacionalinė televizija eliminuoja požiūrių įvairovę ir tokių pasisakymų netransliuoja. Juk skirtingos nuomonės sudarytų galimybę rastis sveikai diskusijai ir tai būtų naudinga visiems.

Lietuvos konservatoriai pritaria reikalavimams išsamią statistiką apie valstybės perimtus ir globėjams perleistus vaikus paskelbti viešai bei dėkoja Seimo nariams Mindaugui Puidokui, Kęstučiui Bacvinkai, Rimantui Dagiui, Zbignevui Jedinskiui, Rimai Baškienei, kandidatui į Lietuvos prezidentus Nagliui Puteikiui, kitiems politikams, išreiškusiems abejones dėl tokio įstatymo ir prisiėmusiems atsakomybę. (Rimantas Dagys. Ką reiškia Lygių galimybių kontrolierės Agnetos Skardžiuvienės išpuolis prieš Katalikų bažnyčią, policiją, teismus?)

Lietuvos konservatoriai pritaria signataro Zigmo Vaišvilos bei jo bendraminčių lapkričio 14 dienos kreipimuisi į Seimo pirmininką Viktorą Pranckietį, prašant atšaukti kontraversišką kažkodėl vieno vaiko vardu vadinamą įstatymą bei pradėti parlamentinį tyrimą, kuriuo būtų išsiaiškinta, kas labiausiai suinteresuotas tokio įstatymo atsiradimu. Ne mažiau svarbu atsakyti, kur šiuo metu yra visi tėvams negrąžinti vaikai – ar jie Lietuvoje, kur ir kokiomis sąlygomis gyvena, kokia jų sveikata.

Daug teisinio pobūdžio klausimų iškilo po tarptautinio lygio Lietuvos advokato, profesoriaus Stanislovo Tomo komentarų apie Lietuvoje taikomą praktiką vaikų neatiduoti artimiausiai aplinkai – močiutėms, tetoms, pusbroliams ar net krikšto mamoms. Kodėl valstybė skiria tikrai dideles pinigų sumas globėjams, kurių nepažįsta ir galbūt bijo vaikai, vietoj to, kad stiprintų šeimas ir gimines, sudarydama sąlygas vaikui likti su giminaičiais? Argi piniginė parama jiems nebūtų geresnis indėlis į mūsų tradicijų ir papročių puoselėjimą, išsaugant stiprius giminystės saitus, skatinant atsakomybę už kraujo ryšiais ar bažnytiniais įsipareigojimais susijusius žmones? (žiūrėti nuo 9 min. 47 sek.)

Ir nors Lietuvos konservatoriai kritiškai vertina TS-LKD vadovo Gabrieliaus Landsbergio paniekinančius pasisakymus apie bendrapartiečius, nepritariančius Vaiko teisių apsaugos įstatymui, bet laiko įžvalgiu partijos garbės pirmininko Vytauto Landsbergio kvietimą vaiko gerovės reformatoriams geriau pasirūpinti vaikų apsauga nuo tvirkinimo ir pedofilijos verslo. Vertėtų išgirsti ir patriarcho žodžius apie veidmainystę. (Prof. V. Landsbergis: turime puoselėti Lietuvos patrauklumą, kad žmonės norėtų čia grįžti)

Aiškios pozicijos lauktume iš Europos komisaro Vytenio Andriukaičio, ypač dabar, kai socialdemokratai jį pasirinko kandidatu į prezidentus. Buvęs prezidentas Rolandas Paksas savo žodį tarė apie skurstančius vaikus, pagarba jam, tačiau būtų gerai išgirsti ir nuomonę apie atiminėjamus vaikus. (Ginklai vaikų skurdo sąskaita! Atsikvošėkite)

Visi klausimai, kuriuos užduoda Tauta, nes Lietuvos valstybę kuria Tauta ir suverenitetas priklauso Tautai, turi būti atsakyti. Juk niekas negali kėsintis į konstitucinę santvarką, kitaip Tauta ir kiekvienas pilietis turi teisę priešintis. Dabar labai aiškiai matyti, kad jau buvo pasikėsinta į Konstitucijos 20, 21, 22, 24, 26, 31, 38, 39, vadinasi, ir 7, straipsnius. Taigi Tauta turi teisę reikalauti teisinės atsakomybės už visus Konstitucijos pažeidimus.

Lietuvos konservatorių partijos (LKP) iniciatyvinės grupės vardu
organizacijos vykdančioji sekretorė Giedrė Astrauskaitė

P. S. Besiruošdami steigiamajam partijos suvažiavimui, prašome savo siūlymus, pastebėjimus, pastabas, kritiką ir informaciją apie tai, jog ketinate prisijungti prie partijos kūrimo, siųsti el. paštu lietuvoskonservatoriai@gmail.com (rašydami nurodykite savo vardą, pavardę, kontaktinius duomenis). Turite idėjų dėl partijos logotipo, devizo, minčių dėl internetinio portalo – taip pat rašykite nurodytu elektroniniu paštu. Nuoširdžiai dėkojame.

Lietuvos konservatorių vienybė ir veikla grindžiama moralinėmis vertybėmis ir padorios politikos principais

Besikurianti Lietuvos konservatorių partija yra naujas ir skaidrus šaltinis mūsų valstybės politiniame gyvenime.

Lietuvos konservatorių vienybė ir veikla grindžiama moralinėmis vertybėmis ir padorios politikos principais bei nuostatomis: Lietuvos piliečiai žmogišką, gyvybingą moralinį klimatą ir žymiai geresnes gyvenimo sąlygas gali ir turi susikurti ne kituose kraštuose, ne ateityje ar tolimoje ateityje, bet čia ir dabar.

Taip, tenka pripažinti, kad Lietuvos žmonių gerovė narystės Europos Sąjungoje sąlygomis užuot kilusi buksuoja, o kai kuriais atžvilgiais netgi blogėja. Tai pripažįsta ir senbuvės partijos, kurioms taip ir nepavyko nuo skambių šūkių pereiti prie realių veiksmų – tarnystės tautai.

Šiuo pranešimu besikuriantys Lietuvos konservatoriai atkreipia dėmesį į tris valstybės problemas, kurias reikia spręsti jau šiandien: tai tautos irimas, siauras ekonominis matymas ir nepakankamas valstybės ryžtas ambicingoms permainoms.

Tautos irimas pasireiškia tuo, kad lietuviai tapo nykstančia tauta (dar prieš dešimt metų buvo skelbiami „Eurostat“ duomenys, kad 2050 metais Lietuvoje gyvens jau tik 2.8 mln.gyventojų). Šios dienos duomenys dar prastesni. Todėl susidariusią problemą privaloma spręsti šiandien – gimstamumas turi ne mažėti, o didėti, šeimas būtina stiprinti.

Per 28-erius nepriklausomybės metus siauras ekonominis matymas neleido pavyti pirmaujančių Vakarų ekonomikų. Tokią poziciją reikia keisti – atlyginimai privalo didėti. Strategiškai turi būti vystomas ilgalaikis aukšto ekonominio augimo laikotarpis, kad gerovės valstybė taptų realybe.

Ryžtingos permainos turi būti įvestos į valstybės valdymo – strateginio mąstymo ir strateginio veikimo, siekiant aiškių ir ilgalaikių tikslų – keitimą.

Valstybės pagarba piliečiams – tai aiškus veiksmas, o ne tuščia deklaracija. Realūs veiksmai iš tiesų pažabotų korupciją ir įtvirtintų teisingumą.

Lietuvos konservatoriai laukia visų, kurie nori prisijungti kuriant Lietuvos valstybę. Ačiū už palaikymą ir pasiūlymus. Judėkime toliau.

Lietuvos konservatorių partijos (LKP) iniciatyvinės grupės vardu
organizacijos vykdančioji sekretorė Giedrė Astrauskaitė

Lietuvos konservatorių atsakymai į portalo alfa.lt žurnalisto Viliaus Petkausko klausimus

– Gal galėtumėte pasidalinti informacija kas sudaro jūsų iniciatyvinę grupę? Ar jūsų gretose yra plačiajai visuomenei žinomų politikų?

– Iniciatyvinę grupę šiuo metu sudaro ne visuomenei plačiai žinomi žmonės, bet idėjų generatoriai, kurių pavardės nieko nepasakytų. Ar jie nėra pasiruošę diskutuoti viešumoje su politikos rykliais? Klausimas atviras.

– Partijos steigimui reikalinga turėti bent 2 tūkst. steigėjų – kokiomis priemonėmis tikitės pritraukti tokį būrį žmonių?

– Dialogo, diskusijų, argumentų ir kontrargumentų kalba tikimasi pritraukti reikalingą skaičių žmonių.

– Gal galėtumėte papasakoti kokios idėjos turėtų burti jūsų partijos narius?

– Visame pasaulyje klasikinis konservatizmas turi tas pačias idėjas. Jos nėra nei naujos, nei nukritusios staiga iš dangaus. Svarbiausia idėja laikytume asmeninę atsakomybę. Kad tai geriau suprastumėte, pacituosime Rodžerį Skrutoną (Roger Scruton), kuris, mėgina paaiškinti konservatorės Margaretos Tečer (Margaret Thatcher) mintis taip: „Tie, kas nori atiduoti laisvų susirinkimų turtą valstybei, iš tikrųjų yra visuomenės priešai, o ne draugai. Jie stato į pavojų dalyką, nuo kurio priklauso viso politinio kūno ateitis – atsakomybės jausmą: kiekvieno mūsų žinojimą, kad mes atsakingi kitiems už viską, ką darome. Šis atskaitingumo kitiems gebėjimas yra  mūsų civilizacijos šaknys. Sąžiningas mūsų laikų ideologinio konflikto reziumė būtų sakyti, kad liberalai siekia laisvės, socialistai lygybės, o konservatoriai atsakomybės. O be atsakomybės nei laisvė, nei lygybė neturi jokios išliekančios vertės.“

– Pranešime spaudai teigiate, kad „Lietuvai reikalinga politinė jėga, kuriai rūpėtų ir kuri užtikrintų, kad būtų laikomasi Europos žmogaus teisių konvencijos nuostatų, Europos socialinės chartijos reikalavimų, kad būtų vykdomi Jungtinių Tautų Žmogaus Teisių Komiteto ir  Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimai bei kiti tarptautiniai mūsų valstybės įsipareigojimai, kuriuos besikeičiantys valdantieji ignoruoja“ – gal galėtumėte informuoti apie kuriuos ignoruojamos sprendimus kalbate?

– Viešojoje erdvėje apie kai kuriuos sprendimus kalbama jau labai ilgą laiką, tačiau valdžioms pritrūksta politinės valios tai imti ir įgyvendinti.
Lietuva labai ilgai nevykdo įsipareigojimų dėl minimalios pensijos ir minimalios algos. Kaip žinoma tuos įsipareigojimus Lietuva prisiėmė labai norėdama įstoti į Europos Sąjungą, nes jei tokių įsipareigojimų ji nebūtų pasirašiusi, tai Europos Sąjunga matytų kaip savo ausis. Nepaslaptis, kad Lietuva įpareigota nubausti savo „didvyrius“, t.y. buvusią vadovybę dėl prezidento Valdo Adamkaus įsteigto slaptojo kalėjimo. Gerai žinome, kad Valstybės saugumo departamentui nurodyta panaikinti savo grėsmių nacionaliniam saugumui sąrašus, jau nekalbant apie tai, kad Lietuva seniai turėjo pilnai atstatyti prezidento Rolando Pakso politines teises nuo pat jo nušalinimo nuo prezidento pareigų dienos ir t.t.

– Jūsų pavadinimo trumpinys – LKP, ne vienam rinkėjui gali asocijuotis su kita šalyje veikusia partija (Lietuvos komunistų partija). Ar toks trumpinys pasirinktas atsitiktinai?

– Tokį klausimą kelia tik tie, kas dar labai stipriai prisirišę prie komunistų partijos ir vis dar gyvena su ja. Sunku suprasti, kodėl atsitiktiniams akronimams klijuojamas neegzistuojančių reiškinių dešifravimas.

– Jūs cituojate Čingischaną, kurio imperija, skaičiuoja istorikai, sunaikino apie 40 mln. žmonių. Kodėl pasirinkote cituoti būtent šią istorinę asmenybę?

– Ne viena istorinė asmenybė, per kurią žuvo daugiau ar mažiau žmonių pasaulyje, yra cituojama. Štai, pavyzdžiui: Europos užkariautojas Prancūzijos imperatorius Napoleonas Bonapartas teigė: „Žodžiais tikėkite tik tada, kai juos atitinka darbai.“; Vilniaus krašto okupantas Maršalas Juzefas Pilsudskis atskleidė: „Galėjau ginklu daug ką išspręsti, bet nenoriu iškasti bedugnės, kuri atsiranda, kai praliejamas kraujas.“; Kelias atomines bombas ant Japonijos numetęs JAV prezidentas Haris Trumenas (Harry Truman) prisipažino: „Norėdamas vesti kitus, žmogus privalo būti pasirengęs eiti į priekį vienas“. O kaip dažnai pacituojamas net pats kraugerys Stalinas, kuris liudijo neginčijamas tiesas: „Žmonės, kurie balsuoja, nieko nesprendžia. Viską sprendžia žmonės, skaičiuojantys tuos balsus.“ Neužmirškime ir Lietuvos kunigaikščio Vytauto Didžiojo pasakymo, kuris kaip niekada aktualiai skamba vis didesnį nerimą demokratiniam pasauliui keliančios Rusijos akivaizdoje: „Gerumu ir pikčiausią žvėrį prisijaukinsi.“ Jei nubrauktume pavardes, argi nemanytume, kad tie posakiai išmintingi ar bent įžvalgūs?

Lietuvos konservatorių partijos (LKP) iniciatyvinės grupės vardu
organizacijos vykdančioji sekretorė Giedrė Astrauskaitė